Bijna 100 geïnteresseerden kwamen naar de eerste infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’ van Inagro. Voor de meeste was het een eerste kennismaking met de wetgeving, techniek en rendabiliteit van insectenkweek. Na de theorie, kregen de aanwezigen een rondleiding in de kweekruimtes. De medewerkers van het praktijkcentrum insectenkweek kregen tal van praktische vragen. Er is duidelijk interesse voor de opstart van insectenkweek op een landbouwbedrijf. Daarom plant Inagro nog meer infomomenten, kweekhandleidingen en persoonlijke begeleidingen.

Worden boerderijen in de (nabije) toekomst insectenkwekerijen?

Insecten op een landbouwbedrijf
Op veel landbouwbedrijven is de nodige infrastructuur al aanwezig, denk maar aan varkensstallen, champignon- en witloofcellen. Tuinbouwbedrijven hebben dan weer veel gewasresten zoals witloofwortels, bloemkoolloof of preiresten. Meelwormen en de larven van de zwarte soldatenvlieg kunnen perfect ingezet worden als ‘afvalverwerker’ van deze reststromen. Een insect dat je correct opkweekt, mag je levend voederen aan pluimvee of varkens.

Inleiding in insectenkweek
Tijdens de infoavond werd de basis voor insectenkweek toegelicht. Eerst werd het nut, de mogelijke toepassingen en de potentiële plaats in de primaire sector gekaderd.
Evelien Decuypere van het Strategisch Platform Insectenkweek sprak over het gedoogbeleid van het FAVV voor insecten in de voeding, in afwachting van uitsluitsel over de Europese Novel Food-regelgeving. Er zijn momenteel zeven insectensoorten toegelaten als voeder in aquacultuur. Dit wordt mogelijks uitgebreid naar toepassingen binnen de pluimvee- en varkenssector. De Inagro-medewerkers brachten een overzicht van het praktijkonderzoek rond insectenkweek: het verbeteren van de kweekefficiëntie door in te spelen op bepaalde stadia van de levenscyclus. Filip Wouters, onderzoeker bij VIVES, bracht een economische analyse bij de automatisatie van de meelwormkweek. En Willy Westenenk, Sprinkhaan BV, vertelde zijn visie over insectenkweek op landbouwbedrijven.
 
bsf_meelworm.JPG
>Foto links: De larve van de zwarte soldatenvlieg verandert gewasresten in voeder. Inagro testte bonenloof, afgestookte witloofwortels, spruitkoolstokken, bloemkoolloof en preiresten.
>Foto rechts: Witloofwortels zijn het ideale menu voor de meelworm. Witlooftelers kunnen perfect insecten kweken wanneer de vraag naar witloof beperkt is. Hun leegstaande klimaatcellen worden benut en het is bovendien ook financieel interessant.
 
Insecten zien en proeven
Na de presentaties konden de aanwezigen napraten tijdens een receptie met insectenhapjes van VIVES. De krekels omhuld in chocolade en cupcakes met meelwormpasta vielen in de smaak. Er was ook een geleid bezoek aan de insectenkweekruimtes van Inagro voorzien. Daar stelden de landbouwers tal van praktische vragen.

De interesse voor de opstart van insectenkweek op een landbouwbedrijf is groot. Tijdens deze eerste infoavond kon niet alles aan bod komen, er komt immers veel kijken bij insectenkweek. Ondernemers die echt geïnteresseerd zijn, willen Inagro graag blijven ondersteunen. Volgend jaar organiseren ze een kweekcursus, schrijven ze een kweekhandleiding en zullen ze een selectie landbouwers persoonlijk begeleiden.  

Interesse in begeleiding bij de opstart van insectenkweek?
Vul de vragenlijst in op www.insectinfo.be/enquête  als je aanmerking wil komen voor een persoonlijke begeleiding in deze nieuwe sector.

Blijf op de hoogte van het insecten nieuws bij Inagro
Registreer je gratis via www.inagro.be/login en vink daar 'insectenkweek' aan. Zo ontvang je nieuws uit het insectenkweekonderzoek van Inagro, rechtstreeks in jouw mailbox. Ook persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten en studiedagen rond insectenkweek.


Meer info
Carl Coudron
carl.coudron@inagro.be

De infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’ kadert binnen de projecten Introsect en BioBoost.
logo_bioboost_introsect.png
Het VLAIO LA project ‘Introsect’ wordt voor 90 % gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en mede financieel ondersteund door Boerenbond, Destaco, Agropolis,  Mijten dierenvoeders, , ABS, Schoeller Alibert, Lessine, Wadudu en Nuscience.
Het Bioboost-project is een project binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.