In opdracht van Bonda B.V voeren vier studenten van de HAS Hogeschool in het InsectLab een onderzoek naar de verteerbaarheid van verschillende vezelrijke producten door meelwormen. Er zijn tests met maïs, tarwe, bieten en gras worden. 

Verteren meelwormen vezelrijke producten?

De kweek van insecten zoals meelwormen speelt een grote rol in de eiwittransitie. Het kan nog duurzamer als de vezelrijke producten lokaal verbouwd kunnen worden. 

Dit onderzoek zal aantonen of vezelrijke producten een deel van het basisrantsoen kunnen vervangen. Als dit zo is, zou de voerkosten van de insectenkwekerijen flink kunnen dalen.

De studenten gaan na in hoeverre de vezelrijke restromen effect hebben op de productie van de meelworm. Hierbij wordt de groei, uitval en het eiwitgehalte van de meelworm gemeten.


Meer info: Arjan Borghuis - A.Borghuis@has.nl 


Gekoppelde thema's & sectoren: