Een veertigtal insectenliefhebbers verzamelden in de campus Roeselare van Hogeschool VIVES voor een Trendcollege over eetbare insecten. Drie maanden na de opening van de kweekcellen van Inagro werd dieper ingegaan op de groeikansen in de insectensector. Dankzij de evoluerende wetgeving zijn er steeds meer toepassingen mogelijk. 

 
Insectenliefhebbers zien groeikansen voor eetbare insecten

De startende insectensector is zeer divers. Potentiële kwekers, mengvoederfabrikanten, verwerkers voor de humane sector en enkele installateurs zakten af naar Roeselare. Elk hebben ze een eigen doel en visie op de nieuwe sector.

Kennis- en netwerkmoment voor de sector
Een initiatief als het trendcollege is belangrijk voor kennisoverdracht maar ook voor netwerking. Als startende, kleine kweker is het belangrijk om een stabiele afzet te vinden. En als afnemer is het belangrijk een aanbod te krijgen van een insect met een stabiele samenstelling, om een product te produceren die een constante smaak of textuur heeft.
Na een bezoek aan de pilot van een mogelijke geautomatiseerde insectenkweek bij Inagro, volgde een discussie over het cijfermateriaal dat NGN, HAS Den Bosch en VIVES presenteerden. Zo kregen de deelnemers inzicht in het volume waarnaar gestreefd kan worden. Bij de rondleiding op de VIVES-campus bleek nogmaals dat er veel interesse was voor de industriële microgolfoven. Dit zou wel eens de perfecte manier kunnen zijn om insecten te drogen voor bewaring.
Andere initiatieven voor de sector 
Het Trendcollege past binnen het Europese Interreg project Vlaanderen – Nederland, Entomospeed. Dit is een project geïnitieerd door VIVES campus Roeselare. De hogeschool wil via verschillende projecten en samenwerking met onderzoekscentra de sector boosten. Wie dit Trendcollege miste kan naar een volgende editie. Je kan hiervoor contact opnemen met het infoloket van www.insectinfo.be.

Het VLAIO – TETRA project Entomatisation, dat zich focust op de automatisatie van de meelwormenkweek, eindigt in oktober. De resultaten worden gedemonstreerd op de thuisbasis van de pilot op Inagro. Naast Inagro zullen VIVES als trekker van het project en ook de andere partner Sirris hun resultaten bespreken. Dit gaat gepaard met een slotevent 9 oktober 2018. Meer info over het programma volgt later.
Trendcollege_collage.PNG
Foto's: Na een bezoek aan het praktijkcentrum Insectenkweek bij Inagro waren er presentaties op de Vives-campus in Roeselare.


Meer info:
Sharon Schillewaert - sharon.schillewaert@vives.be
Filip wouters – filip.wouters@vives.be
Gekoppelde thema's & sectoren: