Het overlegorgaan Strategisch Platform Insectenkweek (SPI) brengt insectenkwekers, onderzoekers en overheidsinstanties samen. Samen willen ze de hindernissen voor de jonge insectenkweeksector identificeren en aanpakken. SPI lanceert twee vragenlijsten over twee knelpunten. De eerste is een bevraging over de ruimtelijke ordening en impact op het milieu, de tweede polst naar ziekten en plagen op insectenbedrijven. Laat ook jouw mening tellen door de vragenlijst(en) in te vullen!

Knelpunten bij insectenkweek, jouw mening telt!

Via de vragenlijsten willen we info verzamelen uit de sector om gericht onderzoek, adviesverlening en begeleiding te optimaliseren. Uiteraard worden de enquêtes vertrouwelijk verwerkt.

 
Insecten producerende bedrijven: Kenmerken op vlak van ruimte en milieu?
>> Start de vragenlijst
 
Registratie van ziekten en plagen, inclusief bestrijdingsmethoden, op insectenbedrijven
>> Start de vragenlijst
Gekoppelde thema's & sectoren: