Om de automatisatie van insectenkweek te vergemakkelijken heeft Johanna Hardt, student industrieel Design aan de Fontys Hogeschool en afgestudeerd bij het GreenTechLab, een prototype ontwikkeld van een nieuw kweeksysteem. Dankzij een temperatuursensor kan de kweek van BSF-larven beter opgevolgd worden.    

  
Prototypes van nieuwe kweekbakken met temperatuursensor

Specifiek voor de automatisatie van de kweek van de BSF larve werd een digitaal prototype ontwikkeld. Met behulp van een vacuümvorm machine werd het prototype in productie gebracht. De kweekbakken worden binnenkort in de paktijk getest om het ontwerp verder te optimaliseren.  

Zoals je al eerder kon lezen is er ook onderzoek naar een temperatuurmeting in de kweekbakken. De temperatuur wordt draadloos gemeten en doorgestuurd naar een cloud waar de temperaturen per sensor af te lezen zijn.  

dashobord_temperatuursensor_fontys.png

De sensoren worden geïmplementeerd in de kweekbakken en dan getest in een kweek. Als deze test succesvol is, zal Fontys 50 sensoren produceren zodat de andere Entomospeed-partners deze verder kunnen testen.
  

Meer info
  

Jelle Adema - j.adema@fontys.nl  


  
Gekoppelde thema's & sectoren: