Het exoskelet van insecten bevat chitine, net zoals bij andere geleedpotigen zoals krabben en kreeften. Chitine en cellulose zijn moeilijk te onderscheiden. Binnenkort zal een masterstudent van KU Leuven een methode op punt stellen voor een nauwkeurigere bepaling van chitine.

KU Leuven gaat het chitinegehalte van insecten nauwkeuriger bepalen

Chitine is een stikstof-bevattend polysacharide en heeft gelijkaardige eigenschappen als cellulose. In de literatuur zijn er verschillende gravimetrische procedures beschreven voor de bepaling van chitine. Door de gelijkenis met cellulose is het onmogelijk om via een klassieke gravimetrische bepaling, een onderscheid te maken tussen stalen die zowel chitine als cellulose bevatten.

Eind februari start een masterproef. Het is de bedoeling om een chromatografische methode op punt te stellen voor de nauwkeurige bepaling van chitine in insecten. In de hoop daarna een accurater beeld te krijgen van chitinegehaltes in insecten en ook een onderscheid te kunnen maken met cellulose dat aanwezig kan zijn in sommige stalen.
 
Voor meer informatie kan je terecht bij mik.vanderborght@kuleuven.be.
Gekoppelde thema's & sectoren: