De vierde editie van het internationale congres INSECTA lokte zo’n 250 deelnemers uit 32 verschillende landen. Onderwerpen zoals kweek, wetgeving en verwerking kwamen aan bod. Twee onderzoekers van Inagro pakten dit jaar uit met hun recentste onderzoeksresultaten. David Deruytter presenteerde de bevindingen over de invloed van een vochtbron, de temperatuur en de relatieve vochtigheid (RV) op de groei van de gewone meelworm. In dit bericht lees je een samenvatting van dat onderzoek. 

 
Inagro aanwezig op INSECTA 2018

Werkwijze
Om de invloed van het klimaat na te gaan werden meelwormeitjes uitgebroed en opgekweekt gedurende vier weken in vier verschillende geklimatiseerde kweekkamers:

  • 27 °C : 60 % RV
  • 27 °C : 80 % RV
  • 31 °C : 60 % RV
  • 31 °C : 80 % RV


In elke kweekkamer kregen de meelwormen verschillende voederregimes. Een groep kreeg vanaf de start een vochtbron, een volgende groep na 1 week, een groep na 2 weken, een groep na 3 weken en de laatste groep kreeg nooit vochtbron.
Na 4 weken werden de meelwormen gewogen en geteld.


Bevindingen

  1. Hoe vroeger je start met het geven van een vochtbron, hoe sneller de meelwormen groeien. Zeker bij 31 °C. Na vier weken wegen de meelwormen meer dan het viervoudige dan deze die geen vochtbron kregen (3,8 mg t.o.v. 17 mg per meelworm).
  2. Er is tot 25 % winstgroei mogelijk door in plaats van een relatieve vochtigheid van 60% te kiezen voor 80 %, ongeacht de temperatuur waarbij wordt gekweekt.
  3. Hoe warmer de ruimte waarin je de meelwormen opkweekt, hoe meer sterfte. Er is ± 15% meer sterfte bij 31 °C van bij 27 °C). Sterfte kan je verhelpen door vroeger een vochtbron toe te dienen of de relatieve vochtigheid in de kweekcellen te verhogen.


Bedenking
Het vroeg toedienen van een vochtbron levert positieve resultaten bij de ontwikkeling en overleving van de meelwormen. Gedurende vier weken moet een werknemer wel dagelijks vochtbron gaan toedienen aan de meelwormen. Een economische analyse toont aan dat deze extra arbeid niet kan worden terugverdiend. Met andere woorden zijn de optimale omstandigheden voor een insect geen garantie zijn op extra winst voor een insectenkweker. Stof tot nadenken!

Meer info
Carl Coudron - carl.coudron@inagro.be
Banner_Bioboost_mettekstV25042018.png

Gekoppelde thema's & sectoren: