Insectlab is een faciliteit waar onderzoek wordt gevoerd naar insecten. De hogeschool start drie nieuwe onderzoeken naar verbetering van de kweek van insecten. Het eerste project bekijkt de mogelijkheden om vochtig meelwormenvoer op grote schaal toe te passen, het tweede analyseert de effecten van residuen van pesticiden in insectenvoer op de groei en overleving van meelworm en BSF-larven en het derde onderzoekt voeroptimalisatie van de meelworm.   

  
Insectlab van HAS Hogeschool start nieuwe onderzoeken

Project 1: Vochtig meelwormenvoer “van Labschaal naar Pilootschaal”   

Vorig jaar ontwikkelden HAS studenten een voer voor meelwormen met producten van Bonda, specialist in vochtrijke diervoeders. Hiermee kon een besparing van 50% op de huidige voerkosten gerealiseerd worden.   

Meelwormkwekers gebruiken minder voer dan de huidige klanten van Bonda. Daarom start nu een onderzoek naar het inrichten van de keten en het gebruik van het voer in de praktijk. Hierin worden onder andere de logistiek, de dosering in relatie tot groei, overleving, voerbederf en de effecten van vochtig voer op de luchtvochtigheid onderzocht.   


Project 2: Onderzoek naar residuen van pesticiden en mycotoxinen in insectenvoer   

Pesticiden worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen, waaronder diverse soorten insecten. Residuen van pesticiden blijven achter op de gewassen en zijn ook in dierlijke producten terug te vinden indien deze gewassen als diervoeder gebruikt worden. Bonda is een bedrijf dat vochtrijke diervoeders levert. Deze diervoeders zijn bijproducten uit de levensmiddelen industrie.   

Afgelopen twee jaar heeft Bonda samen met de HAS onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bijproducten als voedsel voor de insectenkweek te kunnen leveren. De EFSA (European Association for Food Security) heeft normen opgesteld voor residuen, waardoor voedsel veilig is voor de mens.   

Insecten zijn echter mogelijk gevoeliger voor insecticide residuen. Waarden onder de veilige norm voor de mens zijn misschien wel schadelijk voor insecten.   

Tijdens dit project worden de belangrijkste pesticiden en mycotoxinen in kaart gebracht en worden concentratie effectstudies op de groei en overleving van insecten uitgevoerd, om hiermee toekomstige reststromen te kunnen valideren/waarderen voor het gebruik in de kweek van insecten.


Project 3: Nutriëntbehoefte van de meelworm: voeroptimalisatie  

In vervolg op de vorige projecten worden in dit project de effecten van nutriënten op de groei en reproductie van de meelworm verder onderzocht om het huidige voer te optimaliseren.   

insectenlab_HAS.PNG

Foto's: HAS insectenlab


Meer info   

Arjan Borghuis, onderzoeker bij HAS -  A.Borghuis@has.nl  


Gekoppelde thema's & sectoren: